Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Dąb
Główny adres email
Ewa.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ewa Staszewska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca w Instytucie Mediów i Produkcji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy (w tym monografii i komentarzy), w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, wykonawca w naukowych projektach badawczych. Nr ORCID: 0000-0002-5807- 4630.

Osiągnięcia naukowe

Nagrody naukowe i wyróżnienia Nagroda Rektora UŁ zespołowa I stopnia za książkę „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2015; Nagroda Rektora UŁ indywidualna II stopnia za cykl publikacji z zakresu prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy. 14 października 2014 r.; Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod red. Z. Górala, Warszawa 2011, Wolters Kluwer

Osiągnięcia organizacyjne Kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace działających przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ; Zastępca Przewodniczącego Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej; Opiekun Naukowy Koła Naukowego Prawa Pracy działającego przy Katedrze Prawa Pracy; Członek Zespołu Programowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej; Członek Rady Wydziału

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Stosunków Pracy

  W ramach prac dydaktycznych zajmuję się m.in.: prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria); przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń; prowadzeniem oraz recenzowaniem prac magisterskich/licencjackich.

  W ramach prac naukowych zajmuję się badaniami m.in. w następujących obszarach: prawne problemy bezrobocia i rynku pracy, odpowiedzialność pracownicza, urlopy pracownicze, ochrona pracy osób niepełnosprawnych, wpływ sztucznej inteligencji na prawo pracy i rynek pracy.

  W ramach prac organizacyjnych pełnię funkcje: kierownika Studiów Podyplomowych Kadry i Płace; Zastępcy Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej; Opiekuna naukowego Koła Naukowego Prawa Pracy; Członka Zespołu Programowego WPiA UŁ, Członka Wydziałowej Komisji Oceniającej; Członka Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela