Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Maria Sosna
Główny adres email
Marzena.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką kierunku biologia (specjalność biofizyka) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Moja dotychczasowa praca naukowa związana jest z badaniami molekularnych mechanizmów działania leków przeciwnowotworowych oraz aktywnych biologicznie związków chemicznych, które potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie terapeutyczne. Badania prowadzone są głównie na poziomie molekularnym in vitro, na hodowlach komórek prawidłowych i nowotworowych. W centrum moich zainteresowań naukowych znajdują się nowe nośniki leków przeciwnowotworowych, które mogłyby zwiększyć selektywność cytostatyków i dostarczać lek do docelowych komórek nowotworowych bez uszkadzania komórek prawidłowych. Poza pracą interesuję się pszczelarstwem i posiadam 7-pniową pasiekę.

Osiągnięcia naukowe
 • Opracowanie syntezy koniugatu doksorubicyną ( zastrzeżenie patentowe nr P.402896)
 • Wykonawca i kierujący projektami finansoawanymi w ramach umów zawartych między UŁ a NCN oraz MNiSW.
 • 3 letni staż podoktorski, odbyty w Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Norwegia.
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nanoprzenośników leków przeciwnowotworowych np. wielocząsteczkowych struktur lipidowych, multirdzeniowych nanokapsuł polielektrolitowych oraz biokoniugatów białkowych, które po połączeniu z lekiem przeciwnowotworowycm poprawiają jego właściwości farmakokinetyczne. Zastosowanie nośników leków ma także na celu zredukowanie toksyczności chemioterapeutyków poprzez ich kontrolowane uwalnianie w komórce. Ponadto bardzo lubię eksperymentować w kuchni, a szczególnie bliskie jest mi menu śródziemnomorskie.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Biofizyki Medycznej

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia dla studentów kierunków biologia, biotechnologia, mikrobiologia; wykładane przedmioty: podstawy genetyki dla biotechnologów, genetyka, pracownia specjalistyczna oceny toksyczności chemioterapeutyków, fizyka z elementami biofizyki; opieka i/lub promotorstwo nad pracami licencjackimi i magisterskimi

  2. Badania naukowe z zakresu nanotoksykologii i nanobiotechnologii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela