Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marzena Dąb
Główny adres email
Marzena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Od 2021 - wydziałowy koordynator programu "Zdolny uczeń - świetny student", Wydział Zarządzania UŁ
 • Od 2021 - kierownik specjalności "Zarządzanie zasobami ludzkimi" na studiach II stopnia, Wydział Zarządzania UŁ
 • Od 2013 – adiunkt na Wydziale Zarządzania UŁ, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • 2012 – UŁ, Wydział Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, na podstawie rozprawy: Wpływ zarządzania karierą oraz programów praca-życie na zmniejszenie stresu zawodowego menedżera XXI wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Janowskiej
 • od 2010 - Kierunkowy opiekun praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania UŁ
 • 2008 – 2013 – asystent na Wydziale Zarządzania UŁ, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • 2003 – UAM Poznań, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, uzyskanie tytułu magistra
Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

 • Anna Michałkiewicz, Marzena Syper-Jędrzejak, Significance of the #metoo movement for the prevention of sexual harassment as perceived by people entering the job market, „International Journal of Work Organisation and Emotion” (1740-8938), 2020, vol. 11, nr 4, s. 343-361
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Corporate wellness w organizacji. Uwarunkowania model wymiarów działań możliwości rozwoju. (978-8-3814-2479-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019.
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Promocja sportu i aktywności fizycznej w budowaniu dobrostanu pracowników – na przykładzie działań podejmowanych w wybranym uniwersytecie publicznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 6/2, s. 229-242
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Izabela Bednarska-Wnuk, Znaczenie mindfulness w miejscu pracy – możliwości pobudzania uważności pracowników, „E-Mentor” (1731-6758), 2019, nr 2 (79), s. 61-67
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Corporate wellness sposobem na tworzenie kultury zdrowia w organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 10 (813), s. 15-26
 • Wojciech Ulrych, Marzena Syper-Jędrzejak, Managing older worker’s performance: a challenge for Polish organizations, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2017, vol. 8, nr 4, s. 3-13
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Stres w pracy menedżera. Sposoby przeciwdziałania (978-8-3623-7869-2), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Work-life activities as a way of building the image of the employer, „Humanities and Social Sciences” (2300-5327), 2016, vol. XXI, nr 23 (4), s. 267-279.
 • Wojciech Ulrych, Marzena Syper-Jędrzejak, Zarządzanie w chmurze - jeden z kierunków przyszłości HR, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2015, nr 7, s. 39-47
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Narzędzia wspierania równowagi praca-życie - wybrane przykłady z praktyki gospodarczej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2014, vol. 2014, nr 1 (96), s. 153-163.
 • Marzena Syper-Jędrzejak, Wybrane determinanty stresu zawodowego menedżera (978-8-3946-9776-1), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.

Wybrane projekty:

 • 2014-2015 – Udział w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, stanowisko: coach
 • 2010-2011 – Udział w projekcie „Matki znów aktywne zawodowo” – koordynowanym przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, stanowisko: trener
 • 2007-2008 – Udział w projekcie „Bądźmy samodzielni”– koordynowanym przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, stanowisko: psycholog

Zainteresowania naukowe

Pracuję na uczelni od kilkunastu lat i z każdym kolejnym rokiem cenię sobie coraz bardziej moją pracę, perspektywy, które mi dała i ludzi, których dzięki niej poznałam. Prywatnie jestem nałogową czytelniczką. Marzycielką. Wielbicielką książek, które trudno zaklasyfikować wprost do jednego gatunku. Jestem uzależniona od kawy, jazdy rowerem i muzyki klasycznej – w tym miejscu pragnę podziękować człowiekowi, który wynalazł kubek termiczny i sprawił, że te trzy rzeczy można robić jednocześnie:)

Moje zainteresowania badawcze to:

 • corporate wellness,
 • rozwój współczesnych karier,
 • psychospołeczne aspekty zarządzania ludźmi,
 • work-life balance.
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  W obszarze obowiązków dydaktycznych

  • Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, opracowywanie materiałów dydaktycznych
  • Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów kształcenia - kierownik specjalności na studiach II stopnia (kierunek zarządzanie)
  • Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych

  W obszarze obowiązków badawczych:

  • Prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych

  W obszarze obowiązków organizacyjnych

  • Pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych - opiekun kierunkowy studenckich praktyk zawodowych
  • Inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki, np. organizowanie konferencji, redagowanie materiałów naukowych/dydaktycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela