Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marek Topola
Główny adres email
Marek.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
 • Osiągnięcia naukowe: autor wielu publikacji z zakresu teorii oraz praktyki zastosowania marketingu na rynku politycznym. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji tematycznych w obszarze marketingu politycznego. Koordynator na Polskę międzynarodowej grupy naukowo-badawczej Political Marketing Group (PMG). Kierownik Pracowni Marketingu Politycznego na WSMiP. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP);
 • Osiągnięcia dydaktyczne: od wielu lat prowadzi zajęcia oraz szkolenia z teorii i praktyki marketingu politycznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki strategii działań marketingowych w kampaniach wyborczych. Promotor dziesiątek prac magisterskich i licencjackich. Prowadził zajęcia na wszystkich typach studiów: licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich w języku polskim i angielskim. Założyciel i długoletni opiekun studenckiego koła naukowego Marketingu politycznego. Dwukrotnie nagradzany przez samorząd studencki za dydaktykę oraz kształcenie studentów. Współautor programów studiów na popularnych specjalnościach: International marketing, Biznes międzynarodowy, Marketing organizacji pozarządowych. W latach 2012-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. studenckich na macierzystym wydziale;
 • Współpraca międzynarodowa: wieloletni członek International Political Studies Association (IPSA). Prowadził zajęcia z marketingu politycznego na kilkunastu uczelniach zagranicznych. Jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej grupie naukowo-badawczej PMG zrzeszającej naukowców, akademików oraz praktyków zajmujących się praktycznym zastosowaniem marketingu na rynku politycznym. Był reprezentantem UŁ w Campus Europae, działającego w ramach European University Foundation.
Zainteresowania naukowe
 • marketing polityczny;
 • ekonomia polityczna;
 • biznes miedzynarodowy;
 • zarządzanie organizacjami politycznymi;
 • zarządzanie w kampaniach wyborczych;
 • strategie działań marketingowych na rynku politycznym;
 • reklama i polityczny Public Relations;
 • komunikacja kryzysowa organizacji politycznych.
Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Marketingu Politycznego

  Kierownik Pracowni Marketingu Politycznego, zajmującej się badaniem nowatorskich instrumentów marketingowych wykorzystywanych na rzecz budowania przewagi konkurencyjnej organizacji politycznych i kandydatów na współczesnych rynkach politycznych. Równolegle jednostka zajmuje się badaniem trendów oraz specyfiki wykorzystania marketingu na krajowym rynku politycznym. Kluczowym celem pozostaje prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie najlepszych wzorców kampanijnych na świecie oraz popularyzacja w pełni profesjonalnych kampanii wyborczych w Polsce. Zespół pracowni oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, świadczy usługi doradcze w zakresie strategicznej analityki wyborczej.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela