Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Tomasz Sosna
Główny adres email
Tomasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół strategii dezinwestycji funduszy private equity, realizacji pierwszych ofert publicznych (IPO) oraz zarządzania zyskiem. Jest autorem wielu publikacji z tej tematyki.

W codziennej pracy łączy dorobek naukowy oraz praktykę zawodową w zakresie rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz budowania efektywnych strategii ich rozwoju. Doświadczenie praktyczne zdobywał przy realizacji wielu projektów, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, współpracując m.in. z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego i Łódź Art Center. Prywatnie miłośnik Tatr.

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Sosnowski4

Osiągnięcia naukowe

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Wykorzystanie narzędzi intencjonalnego kształtowania wyników finansowych raportowanych przez nowe spółki giełdowe
 • Użyteczność prognoz finansowych zawartych w prospektach emisyjnych spółek realizujących pierwsze oferty publiczne
 • Analiza zróżnicowania form realizacji pierwszych ofert publicznych na GPW w Warszawie i ich wybranych determinant
 • Determinanty dynamiki realizacji wyjść z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie
 • Giełdowe instrumenty i mechanizmy kształtowania rozwoju i wartości przedsiębiorstwa
 • Strategie dezinwestycji funduszy private equity realizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Badania empiryczne nad efektywnością działania funduszy private equity
Zainteresowania naukowe

Wiodące tematy w pracy naukowej:

 • Zarządzanie zyskiem i jakość sprawozdawczości finansowej
 • Pierwsze oferty publiczne akcji (IPO)
 • Nadzór korporacyjny
 • Strategie dezinwestycji funduszy private equity
 • Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju rynku kapitałowego
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ds. studenckich

  Koordynator Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych: www.cbik.uni.lodz.pl

  Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Pracowników

  Koordynator ds. promocji kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela