Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sławomir Maria Dąb
Główny adres email
Sławomir.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję jako adiunkt w Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Instytutu Historii UŁ.

Jestem także sekretarzem naukowym Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.” oraz członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W latach 2008–2010 byłem przewodniczącym Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach.

Jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność: historia powszechna najnowsza; promotor: dr hab. Paweł Chmielewski, prof. UŁ / dr hab. Albin Głowacki, prof. UŁ) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii dyplomacji i konfliktów zbrojnych w XX wieku oraz dziejów najnowszych Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Zachodu wobec dezintegracji Jugosławii.

W wolnym czasie lubię podróżować, jeździć na rowerze, morsować, śpiewać, gotować, słuchać dobrej muzyki oraz czytać książki.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

  Praca naukowa

  • historia dyplomacji i konfliktów zbrojnych w XX w.
  • Bałkany w XX i XXI w.
  • proces dezintegracji federacji jugosłowiańskiej
  • polityka Zachodu wobec rozpadu Jugosławii

  Praca dydaktyczna - prowadzenie zajęć na kierunkach:

  • historia (np. historia Europy Wschodniej, bezpieczeństwo regionalne i globalne)
  • e-historia (historia Europy Wschodniej)
  • wojskoznawstwo (np. konflikty zbrojne w Europie na przełomie XX i XXI w., konflikty zbrojne po 1945 r., organizacja wybranych armii świata na przełomie XX i XXI w., system bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989, technologie informacyjne)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela