Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Ewa Maria Sosna
Główny adres email
Ewa.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

  Zainteresowania naukowe:

  Historia literatury rosyjskiej XIX–XXI w., recepcja klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej (głównie w poezji), kultura w ujęciu semiotycznym, teoria literatury, problematyka dotycząca genologii i intertekstualności.

  Prowadzone zajęcia:

  - Wstęp do nauki o literaturze [konwersatorium]

  - Poetyka [ćwiczenia konwersatoryjne]

  - Filologiczna analiza tekstu [konwersatorium]

  - Literaturoznawcza analiza tekstu [ćwiczenia konwersatoryjne]

  - Historia literatury rosyjskiej XIX w. / Historia literatury rosyjskiej 2, Historia literatury rosyjskiej 3 [wykład i ćwiczenia konwersatoryjne]

  - Seminarium licencjackie historycznoliterackie

  - Seminarium licencjackie literacko-kulturowe

  - Przekład tekstów literackich [translatorium]

  - Kultura rosyjska (IX – pocz. XIX w.) [ćwiczenia konwersatoryjne]

  - Kultura rosyjska z elementami historii 1 (IX – połowa XIX w.)[ćwiczenia konwersatoryjne]

  - Motto w literaturze rosyjskiej XIX w. [wykład, zajęcia fakultatywne]

  Pełnione funkcje:

  redaktor naczelna czasopisma naukowego "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica"

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela