Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Urszula Brzoza
Główny adres email
Urszula.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin

  1.Wsparcie techniczne w ramach zajęć dydaktycznych:

  - przygotowanie materiału roślinnego

  - przygotowanie odczynników

  - przygotowanie sprzętu laboratoryjnego

  - pomoc w obsłudze specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej

  2. Wykonywanie analiz biochemicznych

  3. Hodowla roślin w warunkach in vitro

  4. Obsługa specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz zapewnienie jej bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania.

  5. Obsługa autoklawów, sterylizacja pożywek oraz narzędzi niezbędnych do pracy w warunkach in vitro.

  6. Współpraca z biurem rachunkowym. Sporządzanie dokumentów finansowych:

  - faktury

  - tworzenie umów

  - wystawianie rachunków

  - wystawianie i rozliczanie służbowych delegacji pracowników

  7. Odpowiedzialność za BHP jednostki związane z dystrybucją odczynników chemicznych:

  - ocena ryzyka zawodowego pracowników

  - prawidłowe przechowywanie odczynników na terenie jednostki

  - regularne badanie związków związane z narażeniem środowiska pracy na substancje chemiczne

  8. Inwentaryzacja, ewidencja oraz likwidacja majątku trwałego i nisko-cennego będącego na stanie Katedry

  9. Sekretarz Wydziałowej Podkomisji Rekrutacyjnej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela