Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Brzoza
Główny adres email
Monika.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Główne obszary zainteresowań naukowych to: literatura polska XVII wieku, literatura okolicznościowa, historia książki dawnej oraz edytorstwo tekstów dawnych. Obecnie skupia się przede wszystkim na starodrukach (od katalogowania i opracowania technicznego poczynając, poprzez wystawy i projekty międzynarodowe, a na studiach krytycznych kończąc) i rękopisach zgromadzonych w BUŁ oraz nowych trendach i technologiach związanych z cyfryzacją i digitalizacją zbiorów.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kustosz dyplomowany Sekcja Starych Druków

  1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem biblioteki i zbiorów starych druków.

  2. Opracowanie zbiorów: sporządzanie opisów bibliograficznych do NUKAT zgodnie z formatem MARC21 dla starego druku oraz uzupełnianie danych egzemplarzowych w systemie SYMPHONY, opracowanie techniczne, prowadzenie inwentarzy i katalogów sekcji, uzupełnianie księgozbioru podręcznego.

  3. Wyodrębnianie, przygotowywanie oraz merytoryczne opisywanie cennych kolekcji starodrucznych.

  3. Magazynowanie zbiorów: opieka nad magazynem zbiorów, porządkowanie i odkurzanie zbiorów, przeprowadzanie skontrum, współpraca z konserwatorem i introligatornią w zakresie konserwacji starych druków.

  4. Udostępnianie zbiorów: obsługa czytelników indywidualnych i zbiorowych, pełnienie dyżurów w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

  5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla szkół podstawowych, licealnych oraz studentów, prezentacja zbiorów starodrucznych dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

  6. Organizowanie akcji promocyjnych (wystawy, współpraca z mediami).

  7. Działalność naukowa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela