Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Topola
Główny adres email
Joanna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

2000 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

2003 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i AdministracjiOsiągnięcia naukowe

Wybrane granty

 • 2022 Grant IDUB UŁ (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) Nr. 4/GNZPA/2022 Pomiędzy założeniami a rzeczywistością. Funkcje kształcenia wg. polskiego programu nauczania– badania pilotażowe
 • 2020 Sonata Bis (NCN) Nr. 2020/38/E/HS6/00048 Badania porównawcze funkcji międzynarodowych programów kształcenia w Polsce
 • 2020 Grant IDUB UŁ (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) Nr. 2/K712ML/2020 Funkcje kształcenia według międzynarodowych programów International Baccalaureate w szkołach w Polsce
 • 2018 Miniatura (NCN) Nr. 2018/02/X/HS6/00596 Funkcje założone i rzeczywiste międzynarodowych programów kształcenia
 • 2019 Erasmus+ How long is too long Nr. R01-KA203-062506 (Odpowiedzialna w konsorcjum za komponent badawczy w programie edukacyjnym w obszarze badań nad mobilnością międzynarodową studentów w Europie)
 • MNiSW ICT Guides Nr. 3590/ERASMUS+/2016/2 Grant na realizację komponentu badawczego w projekcie międzynarodym współfinansowanym

Profil w naukowej bazie danych SCOPUS

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210894...

Wybrane publikacje z lat 2019-2020

 • Leek, J.; Rojek, M. (2021). Functions of digital learning within the international mobility programme – perspectives of university students and staff from Europe, Education and Information Technologies
 • Leek, J.; Rojek, M. (2021). ICT tools in breaking down social polarization and supporting intergenerational learning: cases of youth and seniors citizens. Interactive Learning Environments
 • Leek, J. (2020). From educational experiment to the national programme. International Baccalaureate Programmes in Poland - policy and practice perspectives. Compare: A Journal of Comparative and International Education
 • Leek, J. (2020). The role of ICT in intergenerational learning between immigrant youth and non-related older adults: experiences from Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research
 • Leek, J. (2020). Homo Sovieticus in policy versus teacher leadership in Polish international baccalaureate practices. International Journal of Leadership in Education
 • Rojek, M., Leek, J. Svoboda,, P. (2020). Exploring the virtual world of learning across generations. Information and communication technology for the educational support of immigrant youth. Lodz-Cracow: University of Lodz Press-Jagiellonian University Press
 • Leek, J. (2019). Decentralization policies concerning leadership of parents and students in school councils in Poland. From autocracy to democracy within the state monopoly. International Journal of Leadership in Education, published July 2019, online first.
 • Rojek, M., Leek, J. (2019). Intergenerational learning in the virtual world. Case of the European community-based educational project. The New Educational Review, 53, 2019, s. 88-100.
 • Leek, J. (2019). Teachers perceptions about supporting youth participation in schools: Experiences from schools England, Italy and Lithuania. Improving Schools, 22 (2), 173-190.
 • Leek, J., & Rojek, M. (2019). ‘ICT Guides’ project as an example of educational support of young immigrants through intergenerational learning and ICT tools. In E. Gutzwiller-Helfenfinger, H. J. Abs, & P. Müller (Eds.), Thematic papers based on the Conference “Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship” (pp. 87-106). University of Duisburg-Essen: DuEPublico. doi: 10.17185/duepublico/47639.

Nagrody:

2022 Premia uzyskana w konkursie IDUB UŁ dla zespołów badawczych najaktywniej pozyskujących finansowanie ze źródeł zewnętrznych

2021 Nagroda Naukowa II stopnia, przyznana przez Panią Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

2019 Kreator Innowacji (2019), nagroda przyznana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Zainteresowania naukowe

Pedagogika porównawcza, międzynarodowe programy kształcenia, International Baccalaureate, matura międzynarodowa

Pedagogika szkolna - teorie programów kształcenia, ukryty program szkolnyKształcenie imigrantówStanowiska
 • adiunkt Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania

  Adiunkt badawczo-dydaktyczny


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela