Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Główny przedmiot badań jest niemiecki język prawny i prawniczy, języki specjalistyczne, komunikacja biznesowa, semantyka, przekładoznawstwo, dyskurs polityczny oraz glottodydaktyka. Aktualny projekt badawczy to komunikacja werbalna i niewerbalna na giełdach papierów wartościowych. W ramach zajęć dydaktycznych zajmuję się językami specjalistycznymi, tłumaczeniami.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

języki specjalistyczne

juryslingwistyka

komunikacja biznesowa

semantyka

dyskurs polityczny

językoznawstwo konfrontatywne i kontrastywne (w zakresie języka polskiego i niemieckiego

gramatyka opisowa języka niemieckiego

przekładoznawstwo

glottodydaktyka

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

  Sprawowane funkcje:

  • pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z biznesem i pracodawcami.

  Zadania:

  1.Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.

  2.Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

  4.Prowadzenie konsultacji dla studentów.

  5.Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w jednostce organizacyjnej UŁ i udział w publikowaniu ich wyników.

  6. Obowiązki wynikające z pełnionej funkcji pełnomocnika Dziekana do spraw współpracy z biznesem i pracodawcami.

  7. Wypełnianie obowiązków opiekuna prac licencjackich lub magisterskich.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela