Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Maria Brzoza
Główny adres email
Alicja.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Centrum Obsługi Studenta

  Administrowanie spraw związanych z tokiem studiów, oraz obsługa studentów:

  studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunku Finanse i rachunkowość oraz Socjologia, studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunku Finanse i rachunkowość oraz Logistyka w gospodarce, w tym:

  - przygotowywanie, wydawanie, przedłużanie legitymacji dla studentów

  - rozliczanie etapów studiów

  - zakładanie i kontrola należności należnych wpłat za czesne, powtarzanie oraz warunek

  - drukowanie i archiwizacja protokołów ogólnych

  - przyjmowanie i obsługa podań/wniosków, zawiadamianie studentów o skreśleniu, powtarzaniu, udzielonym urlopie oraz innych decyzjach

  - sporządzanie list rankingowych do celów stypendialnych, obsługa wniosków, weryfikowanie list stypendialnych

  - uruchamianie procesu obsługi pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), generowanie protokołu egzaminu dyplomowego

  - sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb POLon oraz innych sprawozdań na potrzeby Wydziału lub UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela