Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Maria Sosna
Główny adres email
Katarzyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Styl cyklu opowiadań Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera”, zaś stopień doktora habilitowanego w 2014 r. na podstawie monografii „Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii)”. Od 2004 r. pracuję w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska oraz na kierunkach logopedia z audiologią oraz logopedia. Moja działalność naukowa dotyczy historii języka polskiego, dialektologii oraz stylistyki. Pełnię funkcję opiekuna naukowego Dialektologicznego Koła Naukowego, działającego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii. Jestem zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN".

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela