Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Grażyna Dąb
Główny adres email
Grażyna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Jestem osobą aktywną, lubię piesze wędrówki po górach i podróże, jazdę rowerem a w wolnym czasie pracę w ogrodzie.

Chętnie czytam książki o tematyce kryminalnej i sensacyjnej.

Stanowiska
 • kierownik działu administracyjnego Dział Administracyjny Wydziału Chemii

  Organizacja pracy w obszarze prac administracyjnych i gospodarczych Wydziału.Kierowanie i koordynacja pracy pracowników administracji i obsługi.Określanie potrzeb Wydziału

  w zakresie remontów, konserwacji i napraw oraz ich nadzór.Zapewnienie czystości, estetyki i właściwych warunków sanitarnych w obiektach i na terenach zewnętrznych.Nadzór

  nad wykonywaniem usług przez firmy zewnętrzne. Zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony obiektów Wydziału (alarmy, monitoring). Prowadzenie ewidencji i likwidacji

  majątku. Gospodarka odpadami - BDO. Współpraca z jednostkami Administracji Centralnej: Dział Gospodarki Energetycznej, Dział Inwestycji i Remontów, Dział Zakupów, Dział

  Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, Centrum Zarządzania Majątkiem.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela