Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ i starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ.

Ukończyła studia prawnicze na WPiA UŁ. Stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością prawo podatkowe uzyskała broniąc z wyróżnieniem rozprawy pt. Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych, za którą otrzymała też nagrodę naukową Rektora UŁ.

Odbyła roczny staż badawczy (research fellowship) w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (WU Vienna), miesięczny staż w Międzynarodowym Biurze Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (IBFD) oraz wizytę badawczą (study visit) na Uniwersytecie w Segedynie. Część studiów magisterskich odbyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie w ramach programu Sokrates/Erasmus.

Doświadczenie zawodowe zdobywała też w administracji podatkowej (orzecznictwo i interpretacje indywidualne VAT) i jako konsultant w biurze doradztwa podatkowego.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Instytutu Prawa (ELI) oraz kadry akademickiej Eucotax (European Universities Coperating on TAXes).

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu prawa podatkowego, a w szczególności VAT, na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym oraz w prowadzeniu szkoleń dla praktyków. Jest wieloletnim wykładowcą Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego WPiA UŁ, Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego E-learning WPiA UŁ, Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Zarządzania Finansowego WZ UŁ, Podyplomowych Studiów Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce WZ UŁ oraz Podyplomowych Studiów LLM in International Commercial Law Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajęcia prowadzi w języku polskim i w języku angielskim.

Wykładała gościnnie w Chinach (Lixin University of Accounting and Finance w Szanghaju), Czechach (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i na Węgrzech (Uniwersytet w Segedynie). Od 2009 r. w ramach sieci Eucotax każdego roku prowadzi prawnoporównawcze warsztaty podatkowe dla międzynarodowych grup studentów reprezentujących wiodące polskie i zagraniczne ośrodki nauki i dydaktyki prawa podatkowego (UŁ i Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu (Austria), Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu (Francja), Uniwersytet w Barcelonie i Uniwersytet w Walencji (Hiszpania), Uniwersytet w Tilburgu (Holandia), Uniwersytet w Osnabrück (Niemcy), Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone), Uniwersytet w Zurichu (Szwajcaria), Uniwersytet w Uppsali (Szwecja), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (Węgry), Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Studiów Społecznych Guido Carli w Rzymie (Włochy), Uniwersytet w Edynburgu (Zjednoczone Królestwo)).

Jest współautorką kilku wydań podręcznika prawa podatkowego oraz redaktorem i współautorką najobszerniejszego na polskim rynku wydawniczym, trzytomowego podręcznika prawa podatkowego dla studiów podyplomowych.

W swoich badaniach skupia się na VAT, prawach podatnika i ich ochronie oraz zagadnieniach transgranicznych w prawie podatkowym, a w szczególności opodatkowaniu VAT międzynarodowych transakcji towarowych i usługowych oraz rezydencji podatkowej. Analizuje problemy podatkowe gospodarki cyfrowej oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Jest autorką, współautorką lub redaktorem kilkudziesięciu publikacji oraz licznych ekspertyz z zakresu prawa podatkowego. Publikuje i opracowuje ekspertyzy w języku polskim i w języku angielskim. Wielokrotnie prezentowała referaty i uczestniczyła w panelach dyskusyjnych podczas konferencji i seminariów podatkowych w Polsce i za granicą. Była jedynym przedstawicielem polskiej nauki prawa podatkowego wśród referentów kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) Corporate Tax Residence and Mobility w 2017 r.

Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych, w tym jako sprawozdawca krajowy i sprawozdawca generalny. Wraz z prof. Włodzimierzem Nykielem opracowała koncepcję badań, kwestionariusz prawnoporównawczy i raport generalny oraz kierowała pracami w dwóch międzynarodowych projektach badawczych: Ochrona praw podatników: Perspektywa europejska, międzynarodowa i krajowa (The Protection of Taxpayers’ Rights: European, International and Domestic Tax Law Perspective) (2008 - 2009) oraz Standardy, trendy i wyzwania legislacji podatkowej (Standards, Trends and Challenges of National Tax Legislation) (2013 - 2015). Wraz z prof. Nykielem opracowała też projekt ustawy Karta Praw Podatnika wraz z uzasadnieniem, który został wniesiony do Sejmu jako projekt poselski.

Osiągnięcia naukowe

Konferencje międzynarodowe

 1. M. Sęk, Z. Kukulski, Personnel Expenses: Which Staff, Which Expenses?, referat podczas międzynarodowej konferencji European R&D Tax Incentives: Contribution to the Emergence of a Tax Concept, Uniwersytet Jean Moulin Lyon 3 i ELI, Lyon, Francja, 7.11.2019
 2. M. Sęk, Sharing Economy: Selected Tax Issues, referat podczas międzynarodowej konferencji The Second Chinese Polish Conference on Public Finance: Challenges of Digital Economy and Possible Solutions - from Legal and Public Finance Perspectives, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance i Uniwersytet Łódzki, Szanghaj, Chiny, 15.11.2019
 3. M. Sęk, Cooperation Program: a Novelty in the Polish Tax System, referat podczas międzynarodowej konferencji Co-operative Compliance and ICAP around the Globe 2019, Uniwersytet w Tilburgu, Tilburg, Niderlandy, 6.11.2020
 4. M. Sęk, M. Wilk, Polish trends in the protection of taxpayers' rights, referat podczas międzynarodowej konferencji IFA European Region Conference, IFA Polska, Warszawa, Polska, 24.05.2019
 5. M. Sęk, Z. Kukulski, Personnel expenses: which staff, which expenses?, referat podczas międzynarodowej konferencji European Tax Development in R&D, University of Nice Sophia Antipolis, Nicea, Francja, 23.11.2018
 6. M. Sęk, Should good / bad faith considerations remain a part of the common VAT system?, referat podczas międzynarodowej konferencji Future of VAT. Digital Economy, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy i IFA Bułgaria, Sofia, Bułgaria, 8.11.2018
 7. M. Sęk, Chinese E-Commerce and EU VAT: Polish Perspective, referat podczas międzynarodowej konferencji The First Polish-Chinese Conference on the Recent Developments in Public Finance, Economy and Taxation, Uniwersytet Łódzki i Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Łódź, Polska, 29.10.2018
 8. M. Sęk, Digitalization of VAT reporting and auditing, referat podczas międzynarodowej konferencji The Current Challenges of the Improvement of the Digital Economy in the field of the Business Law, Uniwersytet w Szegedzie, Szeged, Węgry, 4.10.2018
 9. M. Sęk, The Implementation of the Standard Audit File for Tax (SAF-T) for VAT Reporting in Poland, referat podczas konferencji International Fiscal Association Central and Eastern Europe Tax Conference, Uniwersytet w Belgradzie i IFA Serbia, Belgrad, Serbia, 27.08.2018
 10. M. Sęk, Brexit and VAT, referat podczas międzynarodowej konferencji Eucotax Wintercourse 2018 Opening conference Tax implications of Brexit, Uniwersytet w Edynburgu, Zjednoczone Królestwo, 20.04.2018
 11. M. Sęk, Selected VAT aspects of Special Tax Zones, referat podczas międzynarodowej konferencji 3rd International Seminar on Special Tax Zones, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska, 12.04.2018
 12. M. Sęk, Corporate residence: income tax law vs. other areas of tax and non-tax law, referat podczas międzynarodowego kongresu EATLP 2017 Congress: Corporate Tax Residence and Mobility, Uniwersytet Łódzki i EATLP, Łódź, Polska, 2.06.2017
 13. M. Sęk, VAT Fraud – EU Perspective, referat podczas międzynarodowej konferencji Interactions between legal orders in globalized world, Uniwersytet Łódzki i China University of Political Science and Law (CUPL), Łódź, Polska, 5.12.2016
 14. M. Sęk, VAT Rulings, referat podczas podczas konferencji naukowej Eucotax/IFA Opening Conference: Tax Rulings, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Wiedeń, Austria, 15.04.2016
 15. M. Sęk, Informal Economy and VAT, referat podczas międzynarodowej konferencji Informality, Taxation and Economic Development, Uniwersytet Luarasi, Tirana, Albania, 3.03.2016
 16. M. Sęk, Regionalism in the Harmonized EU VAT system, referat podczas 2015 IFPU Summer School for PhD Students: Similarities and Differences in the Development of Regions within the Globalization process – legal, social and political aspects, Uniwersytet Łódzki i International Forum of Public Universities (IFPU), Łódź, Polska, 6.07.2015
 17. M. Sęk, Digital Economy (DE) and VAT, sales/use tax and other (indirect) taxes: Challenges and Opportunities, referat podczas międzynarodowej konferencji The Impact of the Digital Economy on Taxation, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania, 10.04.2015
 18. M. Sęk, Tax Treaty Policy Developmnets in Poland, referat podczas międzynarodowej konferencji Opening Conference of the Wintercourse: Is BEPS a reality already?, Uniwersytet Sorbonne Pantheon 1, Paryż, Francja, 11.04.2014
 19. M. Sęk, Comparative Introduction to National Reports on Tax Legislation, referat podczas międzynarodowej konferencji Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challanges, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 11.10.2013
 20. M. Sęk, Poland’s Tax Experience with the European Union. Tax Challenges to the Expanding European Union: an Eastern European Perspective, referat podczas międzynarodowej konferencji EUCOTAX Wintercourse 2010/2011: Global Finance and Taxation. Financial and Economic Crisis and the Role of Taxation, Uniwersytet LUISS w Rzymie, Rzym, Włochy, 6.04.2011
 21. M. Sęk, Poland’s Tax Experience with the European Union, referat podczas międzynarodowej konferencji EUCOTAX Wintercourse 2009/2010: The principle of equality in taxation (constitutional law, European law, WTO and tax treaties), Uniwersytet w Uppsali, Uppsala, Szwecja, 8.04.2010
 22. M. Sęk, Poland: Recent Cases: Filipiak and Elektrownia Pątnów, referat podczas międzynarodowej konferencji Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Wiedeń, Austria, 14.11.2009
 23. M. Sęk, Poland’s Tax Experience with the European Union, referat podczas międzynarodowej konferencji EUCOTAX Wintercourse 2008/2009: The Limits to Tax Planning, Minimizing Taxes and Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania, 14.04.2009
 24. M. Sęk, Limits to Tax Planning from the Polish Perspective, referat podczas międzynarodowej konferencji EUCOTAX Wintercourse 2008/2009: The Limits to Tax Planning, Minimizing Taxes and Corporate Social Responsibility, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania, 14.04.2009
 25. M. Sęk, General Conference Report on Taxpayer Protection, referat podczas międzynarodowej konferencji Taxpayer Protection. Tax Policy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska, 10.05.2008

Konferencje krajowe:

 1. M. Sęk, Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, referat podczas 145. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Podatek od towarów i usług – aktualne problemy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 9.11.2020
 2. M. Sęk, Egzekucyjna dostawa towarów – ułatwienia dla komorników jako płatników VAT, referat podczas 142. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Aktualne problemy podatku od towaru i usług, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 4.11.2019
 3. M. Sęk, Karta Praw Podatnika: doświadczenia zagraniczne, referat podczas konferencji Karta Praw Podatnika, Sejm RP, Warszawa, 26.03.2019
 4. M. Sęk, Metodyka oceny należytej staranności, referat podczas 137. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Podatek od towarów i usług – podstawowe problemy, Uniwersytet Łódzki, 12.11.2018
 5. M. Sęk, Karta Praw Podatnika: doświadczenia zagraniczne, referat podczas seminarium Karta Praw Podatnika, Łódź, 16.05.2018 r.
 6. M. Sęk, Uszczelnianie systemu VAT i ochrona praw podatnika, wypowiedzi w dyskusji panelowej Podatek od towarów i usług podczas 132. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Prawo i doradztwo podatkowe – doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 11.12.2017
 7. M. Sęk, Najnowsze orzecznictwo w poszukiwaniu dobrej / złej wiary, referat podczas 131. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 6.11.2017
 8. M. Sęk, Zwrot VAT, referat podczas 127. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Procedury podatkowe – aktualne problemy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 9.01.2017
 9. M. Sęk, Uszczelnianie podatku od towarów i usług, referat podczas 126. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ Uszczelnianie systemu podatkowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 12.12.2016
 10. M. Sęk, Dobra wiara i należyta staranność a stawka 0% w WDT i przeniesienie miejsca świadczenia do państwa usługobiorcy, referat podczas 122. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Wyłudzenia w podatku od towarów i usług – ochrona podatnika a funkcja fiskalna podatku, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 4.04.2016
 11. M. Sęk, A. Mariański, M. Wilk, Ochrona podstawowych praw podatników w praktyce – Raport generalny i raport krajowy, referat podczas seminarium Najistotniejsze zagadnienia Kongresu IFA – Bazylea 2015 – polska perspektywa, IFA Polska i Wardynski & Partners, Warszawa, 21.01.2016
 12. M. Sęk, Wewnątrzunijny obrót towarowy i zwalczanie oszustw – nowe koncepcje, referat podczas 117. konferencji podatkowej CDiSP UŁ VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 r. Przyszłe zmiany, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 9.11.2015
 13. M. Sęk, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – wybrane problemy, referat podczas 114. konferencji podatkowej CDiSP UŁ: Problemy podatkowe samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 16.03.2015
 14. M. Sęk, Rozliczanie VAT od transakcji z kontrahentami unijnymi – czy będzie łatwiej?, referat podczas 111. Konferencji podatkowej CDiSP UŁ 10 lat Polski w Unii Europejskiej – aspekty podatkowoprawne, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 8.12.2014
 15. M. Sęk, Razem czy osobno? Świadczenia złożone, referat podczas 109. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Aktualne problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 3.11.2014
 16. M. Sęk, Dobra wiara i jej znaczenie w podatkach pośrednich, wypowiedzi w dyskusji panelowej podczas 101. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Automatyzm a wola i świadomość podatnika w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 6.05.2013
 17. M. Sęk, Przesłanki odliczenia podatku naliczonego jako mechanizmy zapobiegające nadużyciom, referat podczas 98. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Odliczenie podatku naliczonego - granice odpowiedzialności nabywcy za sprzeczne z prawem działania zbywcy, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 11.02.2013
 18. M. Sęk, Podatkowa grupa kapitałowa a możliwość określania obrotu w VAT na podstawie wartości rynkowej, referat podczas 92. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Transakcje między podmiotami powiązanymi - wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 12. 03.2012
 19. M. Sęk, Komisja Europejska w sprawie przyszłości VAT w Unii Europejskiej, referat podczas 91. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 13.02.2012
 20. M. Sęk, Miejsce świadczenia usług – wybrane zagadnienia, referat podczas 88. konferencji podatkowej CDiSP UŁ Podatek od towarów i usług, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 14.11.2011
Zainteresowania naukowe

W swoich badaniach skupia się na VAT, prawach podatnika i ich ochronie oraz zagadnieniach transgranicznych w prawie podatkowym, a w szczególności opodatkowaniu VAT międzynarodowych transakcji towarowych i usługowych oraz rezydencji podatkowej. Analizuje problemy podatkowe gospodarki cyfrowej oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Stanowiska
 • Adiunkt Katedra Prawa Podatkowego

  prowadzenie zajęć z zakresu prawa podatkowego (wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów) dla studentów studiów licencjackich i magisterskich; prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa podatkowego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
 • zastępca kierownika centrum Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

  bieżąca współpraca z zagranicą, korespondencja z partnerami zagranicznymi CDiSP, przygotowywanie wizyt gości zagranicznych i wyjazdów zagranicznych; koordynacja organizacyjna i merytoryczna międzynarodowych projektów edukacyjnych i naukowych CDiSP, w tym w szczególności konferencji i seminariów międzynarodowych, programu Eucotax Wintercourse; sprawozdawczość w zakresie współpracy międzynarodowej CDiSP; udział w organizacji cyklicznych krajowych konferencji podatkowych CDiSP i konkursu studenckiego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela