Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Klon
Główny adres email
Joanna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

  Zajmuję się obsługą studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach wymian międzynarodowych: program Erasmus+, umowy bilateralne;

  Przygotowuję rejestrację elektroniczną na wykłady monograficzne dla studentów Wydziału;

  Jestem wydziałowym koordynatorem zajęć ogólnouczelnianych;

  Zajmuję się obsługą administracyjną bloku kształcenia pedagogicznego oraz studenckich kierunkowych praktyk zawodowych;

  Przygotowuję elektroniczną ankietę w USOS dla studentów w celu oceny prowadzących zajęcia;

  Prowadzę ewidencję oświadczeń dot. praw autorskich pracowników Wydziału;

  Realizuję zadania w ramach prac pionu Prodziekana ds. współpracy z zagranicą i wizerunku Wydziału, w tym m.in.: odpowiadam za organizację wizyty i pobyt gości zagranicznych Wydziału: Visiting Professors oraz Honorowych Pracowników Naukowych, koordynuję działania z poziomu administracji wydziałowej w zakresie nawiązywania nowych kontaktów oraz podpisywania umów partnerskich pomiędzy Wydziałem a organizacjami zewnętrznymi krajowymi i międzynarodowymi, dbam o wizerunek Wydział;

  Realizuję zadania w pionie Prodziekana ds. badań i rozwoju;

  Odpowiadam za przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Dziekana Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela