Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Topola
Główny adres email
Karolina.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorem nauk prawnych i adiunktem w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Studiowałam na Uniwersytecie w Münster /Niemcy/ w ramach programu Sokrates/Erasmus, ukończyłam kurs prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu /Francja/, Podyplomowy Kurs Międzynarodowego Prawa Handlowego organizowany przez Uniwersytecki Instytut Studiów Europejskich w Turynie /Włochy/ oraz kurs summer school„prawo własności intelektualnej” organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i Uniwersytet w Genewie /Szwajcaria/.

Moje szczególne zainteresowania naukowe odnoszą się do prawa europejskiego gospodarczego prywatnego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

Kierowałam projektami badawczymi finansowanymi z Narodowego Centrum Nauki "Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej Unii Europejskiej" (nr projektu: DEC-2011/01/N/HS5/02052) oraz w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców przyznanej UŁ „Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w zakresie wspólnotowego znaku” i „Ochrona niekonwencjonalnych znaków towarowych na tle prawnoporównawczym”. Obecnie jestem kierownikiem i wykonawcą projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki „Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności intelektualnej - analiza prawnoporównawcza” oraz z dotacji celowej UŁ na temat „Działalność e-sportowa a prawa własności intelektualnej”.

Od stycznia 2020 r. na WPiA realizuję również projekt wdrożeniowy „Mistrzowie dydaktyki” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od lipca 2020 r. jestem certyfikowanym tutorem.

Prawem własności intelektualnej zajmuję się nie tylko od strony naukowej, ale też praktycznej, wykonując zawód rzecznika patentowego i będąc pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej.

Jestem członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Rzecznik Patentowy” oraz recenzentką artykułów.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Europejskiego Prawa Prywatnego

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych;

  - prowadzenie badań naukowych;

  - prowadzenie zajęć z tutoringu

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela