Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • audytor wewnętrzny - koordynator Dział Audytu Wewnętrznego

  Zakres obowiązków szczegółowych - w zakresie audytu wewnętrznego:

  1.Identyfikacja i ocena ryzyka występującego w działalności Uczelni.

  2.Opracowaniu rocznego planu audytu na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka.

  3.Przeprowadzanie zadań audytowych, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, zatwierdzonym przez Rektora UŁ oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu.

  4.Wykonywanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodyką przyjętą w DAW UŁ.

  5.Dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń oraz rzetelne ich dokumentowanie.

  6.Prawidłowe prowadzenie bieżących akt związanych z realizacją zadań audytowych.

  7.Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach realizowanych zadań audytowych.

  8.Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych zadań audytowych.

  9.Przeprowadzanie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie zaleceń udzielonych w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

  10.Współpraca z audytorami i kontrolerami wewnętrznymi, kontrolerami i audytorami zewnętrznymi, oraz z Komitetem Audytu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  11.Sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu.

  12.Wykonywanie innych czynności (- nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków) zleconych przez przełożonego, w przypadku gdy realizacja zadań Działu wymaga pilnego i sprawnego działania.

  13.Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela