Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Monika Maria Topola
Główny adres email
Monika.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2002 r. ukończyłam studia biologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego realizując pracę dotyczącą brioflory polskiej części Gór Orlickich. W 2009 r. uzyskałam stopień doktora za pracę „Wzorce rozmieszczenia wybranych grup fototrofów na murszejącym drewnie i wykrociskach w zbiorowiskach leśnych Karkonoszy”. Od 2007 r. jestem zatrudniona w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku swojej działalności naukowej rozwijam swoją wiedzę z zakresu briologii i ekologii roślin zarodnikowych. Od 2012 r., współpracuję z Wigierskim Parkiem Narodowym, w którym wraz kilkunastoma badaczami z różnych ośrodków akademickich zrealizowaliśmy kilka projektów badawczych m.in. „Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach – studium porównawcze na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego”, „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin

  1. Prowadzenie badań naukowych

  2. Opieka nad zbiorami zielnikowymi Herbarium Uniwersytetu Łódzkiego (LOD) (kolekcja mchów i wątrobowców)

  3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela