Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anita Topola
Główny adres email
Anita.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik działu administracyjnego Dział Administracyjny Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

  Zakres obowiązków:

  1.Nadzór nad obiektami Wydziału;

  2.Ewidencja i nadzór nad majątkiem stanowiącym wyposażenie Wydziału;

  3.Określanie potrzeb Wydziału w zakresie remontów oraz współudział w opracowywaniu przez pion techniczny planu remontów;

  4.Nadzór nad wykonawcą w trakcie realizacji prac remontowych;

  5.Zapewnienie utrzymania czystości na Wydziale, w szczególności nadzór nad firmą świadczącą usługi porządkowe;

  6.Nadzór nad służbami ochrony;

  7.Opracowywanie zapotrzebowań na wyposażenie i materiały na potrzeby Wydziału;

  8.Opracowywanie materiałów przetargowych na zakup aparatury i innego rodzaju dostaw oraz usług bądź organizowanie przetargów w w/w zakresie;

  9.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz zbioru komunikatów dotyczących dostawców i wykonawców usług;

  10.Zapewnienie konserwacji i napraw wyposażenia oraz infrastruktury na Wydziale;

  11.Realizacja zaleceń jednostek centralnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska (np. składowanie i utylizacja odpadów);

  12.Nadzór nad funkcjonowaniem telekomunikacji na Wydziale.

  Inne prace zlecone przez kierownictwo Uczelni i Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela