Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Sosna
Główny adres email
Małgorzata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • od 2020 Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Zarządzania;
 • 2018 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie monografii „Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania-kształtowanie-pomiar”;
 • 2006 - stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Delegowanie uprawnień jako metoda zarządzania publicznym szpitalem w Polsce” Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska;
 • od 2006 roku pracuję na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni; Prodziekan ds. studenckich Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • Jako profesor uczelni m.in.: prowadzenie zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych, prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem, praca w organach kolegialnych uczelni oraz wydziałowych, komisjach senackich i rektorskic;
  • Jako Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania: prowadzenie spraw studenckich, nadzór nad procesem rekrutacji, nadzór nad realizacją obowiązkowych praktyk zawodowych studentów Wydziału Zarządzania, nadzór nad studenckim ruchem naukowym oraz działalnością samorządów studenckich i innych organizacji studenckich na Wydziale Zarządzania

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela