Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dominik Maria Sosna
Główny adres email
Dominik.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiska, starszy wykładowca Pracownia Zagrożeń Środowiska

  Jestem nauczycielem akademickim, moje specjalności to analityka chemiczna, chemia środowiska, zagrożenia i ochrona środowiska, toksykologia, ekotoksykologia.

  Do moich obowiązków na stanowisku pracy należy:

  • koordynacja dydaktyki, prac badawczo-rozwojowych i działalności usługowej w Pracowni Zagrożeń Środowiska,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, konwersatoria, laboratoria) na kierunkach prowadzonych przez Wydział Chemii,
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych,
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych,
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów,
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych oraz dydaktycznych,
  • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

  Moje obowiązki organizacyjne związane są z pracą w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach senackich, rektorskich i wydziałowych jako:

  • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ
  • stały uczestnik obrad Senatu UŁ
  • członek Komisji Kadrowej UŁ
  • członek Komisji do spraw dydaktycznych i spraw studenckich UŁ
  • członek Komisji Antymobbingowej UŁ
  • członek Rady Wydziału Chemii UŁ
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Sektorem Publicznym i NGO Wydziału Chemii
  • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Wydziału Chemii
  • członek Komisji ds. Nagród oraz opracowania kryteriów oceny dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Wydziału Chemii
  • członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela