Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dariusz Maria Topola
Główny adres email
Dariusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

  Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki. Organizacja pracy zakładu, a zwłaszcza podział zadań, ustalanie tematyki prowadzonych zajęć i tematów prac magisterskich, koordynowanie konferencji naukowych i spotkań seminaryjnych oraz działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Zakładu.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela