Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Paweł Topola
Główny adres email
Paweł.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista - koordynator ds. infrastruktury sportowej Centrum Zarządzania Majątkiem

  - Zarządzanie i nadzór nad obiektem sportowym CZM - CWFIS UŁ.

  - Nadzór nad poprawną realizacją umów z firmami zewnętrznymi,

  - Współpraca z firmami zewnętrznymi i innymi jednostkami UŁ w sprawach administracyjnych, księgowych, kadrowych i technicznych,

  - Prowadzenie zestawień finansowych, statystycznych, raportów,

  - Fakturowanie.

  - Współpraca z jednostkami UŁ a także firmami zewnętrznymi przy organizowaniu zajęć sportowych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela