Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Topola
Główny adres email
Anna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Interesuję się biologią i ekologią bezkręgowców, przede wszystkim ślimaków lądowych.

Prowadziłam badania dotyczące różnorodności malakofauny w różnych rejonach kraju, przede wszystkim w górskich parkach narodowych: Pienińskim, Gorczańskim, Bieszczadzkim, Magurskim i Tatrzańskim oraz licznych rezerwatach przyrody Polski Środkowej.

Prowadzę długoterminowe obserwacje nad cyklami życiowymi i rozrodem ślimaków z rodziny świdrzyków (Clausiliidae) w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie interesują mnie gatunki żyworodne.

Brałam udział w wyprawach naukowych do Wietnamu, Japonii i Filipin, których celem była dokumentacja różnorodności biologicznej i zbiór okazów do kolekcji muzealnych.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  1. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów: Biologia (I i II stopień), Ochrona środowiska (I i II stopień), Ekomiasto (I stopień), Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (I stopień).

  2. Zajmuję się organizacją zajęć dydaktycznych w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii (Wydział BiOŚ)

  3. Prowadzę badania naukowe dotyczące strategii rozrodczych bezkręgowców (kieruję projektem NCN na temat ewolucji żyworodności u ślimaków lądowych z Azji Południowo-Wschodniej)  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela