Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Dąb
Główny adres email
Aleksandra.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pedagog, kulturoznawca, nauczyciel języka angielskiego. Pasje związane ze sztuką (kinem, teatrem, muzyką) łączy z edukacją językową najmłodszych. Poszukuje nowych rozwiązań w metodyce nauczania języka obcego, poprzez włączanie treści z zakresu edukacji artystycznej. Adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie edukacji artystycznej (filmowej, teatralnej, wizualnej, muzycznej) dzieci i młodzieży.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Film, teatr, sztuki wizualne, podróże. Poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania języka obcego najmłodszych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

  Pracownik naukowo-dydaktyczny, posiadający stopień naukowy doktora. Działalność naukowa (prowadzenie badań indywidualnych i w zespole). Działalność dydaktyczna (prowadzenie wykładów, ćwiczeń i warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela