Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Brzoza
Główny adres email
Krzysztof.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor habilitowany nauk prawnych, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ, opiekun w Klinice Prawa. Twórca i koordynator programu Znam Swoje Prawa, największego w Polsce programu edukacji prawniczej dla młodzieży szkół średnich. Koordynator AI Work Team - Zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doświadczony legislator (autor wielu projektów aktów prawnych oraz dokumentacji do negocjacji akcesyjnych Polski z UE), wieloletni pracownik administracji rządowej. Autor wielu ekspertyz m.in. dla największych polskich przedsiębiorstw, organów administracji państwowej oraz wielu jednostek samorządu terytorialnego, a także raportów dla Komisji Europejskiej.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Prawa Stosunków Pracy

  W ramach prac dydaktycznych zajmuję się m.in.:

  1. Prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych

  2. Przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń

  3. Prowadzeniem oraz recenzowaniem prac magisterskich/licencjackich

  4. Prowadzeniem prac doktorskich moich doktorantów

  Jestem także opiekunem w Klinice Prawa oraz koordynatorem programu Znam Swoje Prawa


  W ramach prac naukowych zajmuję się badaniami m.in. w następujących obszarach:

  1. Regulacje dot. czasu pracy w różnych aspektach - zarówno w prawie polskim jak i międzynarodowym/europejskim i państw obcych;

  2. Regulacje dot. ustania stosunku pracy w prawie polskim

  3. Wpływ sztucznej inteligencji na prawo pracy i rynek pracy

  3. Zatrudnienie w administracji publicznej


  W ramach prac organizacyjnych pełnię funkcje.:

  1. Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych

  2. Koordynatora AI WORK TEAM - zespołu badawczego ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  3. Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ

  Ponadto jestem zaangażowany w organizację wielu przedsięwzięć naukowych (konferencji, seminariów, projektów) m. in. cyklicznej ogólnopolskiej konferencji Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela