Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Leonarda Klon
Główny adres email
Leonarda.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik dziekanatu Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych

  1. Przygotowywanie dokumentów związanych z przewodami habilitacyjnymi i postępowaniem o nadanie tytułu profesora

  2. Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Wydziału

  3. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału

  4. Przygotowanie wszelkiego rodzaju analiz, raportów i sprawozdań z działalności dydaktycznej i badawczej

  5. Przygotowanie i przedstawianie do akceptacji Dziekana wszelkiego rodzaju pism, wniosków pracowniczych, delegacji, rachunków, not księgowych, umów, itp.

  6. Przygotowywanie materiałów dla Wydziałowych Komisji (nagrody, plany studiów, zasady przyjęć na studia, itp)

  7. Nadzór i odpowiedzialność za właściwe stosowanie i przekazywanie pieczęci urzędowych, służbowych i pomocniczych

  8. Prowadzenie księgi środków trwałych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela