Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksander Maria Topola
Główny adres email
Aleksander.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem kierunku geografia o specjalności geomorfologia i geologia czwartorzędu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Geomorfologii rozpocząłem w 2004 roku. W 2012 roku obroniłem pracę doktorską. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Geografii Fizycznej.


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Naukowe: Geomorfologia, analiza rzeźby terenu, Systemy Informacji Geograficznej (GIS), teledetekcja i fotointerpretacja, kartografia tematyczna.
Prywatnie zajmuję się zbieraniem i kolekcjonowaniem skał i minerałów oraz grą na elektronicznych instrumentach muzycznych.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Geografii Fizycznej

  Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Geografii Fizycznej.
  Moje zainteresowania naukowe koncentrują się w zakresie geomorfologii, Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz kartografii tematycznej. Obecnie głównym wątkiem badawczym, który prowadzę są analizy zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach zurbanizowanych. Jestem redaktorem kartograficznym czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica.
  Jestem reprezentantem Uniwersystetu Łódzkiego z prawem głosu w Komitecie Technicznym nr 297 ds. Informacji geograficznej Polskiego Związku Normalizacyjnego należącego do ISO (International Organization for Standardization).


  Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach geografia, geoinformacja oraz EkoMiasto. W większości zajęcia tematycznie związane są z Systemami Informacji Geograficznej (GIS), teledetekcją oraz kartografią tematyczną. Jestem też opiekunem kierunkowym praktyk zawodowych kierunkowych ciągłych na kierunkach geografia i geomonitoring.


  W ramach obowiązków organizacyjnych zajmuje się pomocą związaną z obsługą oprogramowania i danych związanych z Systemami Informacji Geograficznej (GIS)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela